За нас

За нас

Дунав АД Русе

За дружеството

„Дунав“ АД – Русе е строително-инвестиционна компания,  собственост на една от най-големите холдингови структури в България – „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Редовен член  е на Камарата на строителите в България, вписанa в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на обекти от първа до четвърта група.

Дружеството е сертифицирано по стандарти  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

От създаването си е изпълнило редица  обекти в града и региона, които представляват интерес от гледна точка на прилагането на съвременни технологии и техника.

За проекта

Нашата визия за сградите, които строим, е те да бъдат съобразени с всички съвременни норми на строителство и енергийна ефективност, а също така да бъдат модерни и функционални.

За решилите да инвестират в жилище, проектът Мария Луиза Билдинг притежава следните предимства:

  • „Дунав“ АД е финансово стабилно дружество с история, което стои с името си зад гаранциите, които носи към своите клиенти;
  • Проектът е финансово обезпечен от голяма холдингова структура. Това ви предпазва от риска „фалирал инвеститор“, каквито последствия изпитаха и продължават да изпитват много хора, решили да закупят имот „на зелено“. В същото време ние ще ви предложим добри условия, ако искате да закупите имота си на фаза строеж.
  • Дружеството е с традиции в строителния бранш и над 40 години опит като изпълнител в страната.
Обади се сега
За нас

Искаш ли да ти звъннем?

Ще ти звъннем и ще отговорим на въросите ти безплатно, още днес. Или се обади на и попитай на   0886 026 611

Свържете се
с нас

гр. Русе
ул. Алея топола 6, вх.1, ет.1

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.
>